Tidregistrera i Visma Advisor med Visma Lön Smart integration

Beroende på vilket arbetsschema som kopplats till medarbetaren i Visma Lön Smart kommer tiden som importeras från Visma Advisor att visas på olika sätt i Visma Lön Smart.

  • En medarbetare som kopplats till Schemalagd arbetstid - kommer endast frånvaron som registrerats i Visma Advisor att föras över till Visma Lön Smart

  • En medarbetare som kopplats till Oregelbunden arbetstid - kommer både frånvaro och arbetade timmar att föras över till Visma Lön Smart

Medarbetarna registrerar sina timmar som vanligt via tidregistreringssidan i Visma Advisor. När dagen/veckan klarmarkerats kan timmarna enkelt importeras till Visma Lön Smart. Administratören importerar tidregistreringarna till Visma Lön Smart för att kunna skapa en lönekörning. Läs mer i hjälpen för Visma Lön Smart hur du importerar registreringar från Visma Advisor i avsnittet Hur importerar jag tidsregistreringar från Visma Advisor?.

Relaterade avsnitt

Aktivera integration mot Visma Lön Smart
Registrera tid manuellt via dag- eller veckovy
Visma Lön Smart

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.