Registrera tid manuellt via dag- eller veckovy

Du kan använda dag- eller veckovyn när du vill registrera alla dagens eller veckans tider vid ett och samma tillfälle. Här får du en god överblick över dina registreringar. Du kan ändra på befintliga registreringar, lägga till nya samt klarmarkera de dagar som är färdiga. Om du har behörighet att registrera och/eller redigera tid åt andra medarbetare än dig själv kan du göra det i dag- och veckovyn. Du kan använda sökfältet för att snabbt hitta tidregistreringar för en kund, uppdrag eller en aktivitet för den valda dagen eller veckan.

 1. Välj Tidregistrering i huvudmenyn.
 2. Välj flik Vecka eller Dag beroende på vilken vy du vill registrera tid i.

Du kan lägga till nya tidregisteringar på flera sätt:

 • Välj den gröna knappen Ny registrering när du vill registrera tid för en kund/uppdrag/aktivitet som inte visas i listan i den valda vyn. Samma dialog öppnas om du klickar på klock-ikonen i övre menyraden. Genom att klicka på den blå stjärnan bredvid Kunder kan du enkelt välja en tillagd favorit bland tidregistreringarna.
 • Registrera tid för en period genom att klicka på pilen till höger om knappen Ny tidregistrering och välj Registrera period när du lägger till en ny tidregistrering. Ange datumen för perioden i den kalender som visas.
  För att välja flera dagar i kalender i kalendern kan följande tangentkombinationer användas: Ctrl + vänsterklick med musen - markerar valt datum och andra tidigare valda datum kommer också att förbli markerade.
  Shift + vänsterklick med musen - markerar en period mellan två valda datum. Du kan också välja att istället dra muspekaren över perioden du vill markera.
  Du kan registrera perioder för aktiviteterna Intern tid och Frånvaro. När du valt att klicka på Spara, kommer samma tidregistrering att läggas till för de dagar som är angivna för perioden.
 • Fyll i tiden i ett tomt fält i översikten. Tidregistreringen kommer att sparas så snart du lämnat fältet.
 • Klicka på +-tecknet vid tidregistreringsfältet. Fördelen med detta valet är att programmet kommer att föreslå kund, uppdrag och aktivitet i tidregistrerings-dialogen

Om du ska registrera tid för en annan medarbetare, måste du först välja en medarbetare och sedan Ny registrering.

 1. Ange Kund, Uppdrag, Aktivitet och övriga uppgifter, såsom Lägg till som favorit.
Om det är en återkommande aktivitet, kan du även lägga till den som en favorit. Raden markeras med en blå stjärna och visas i registreringsvyn. Om du vill ta bort en favorit, behöver du bara klicka på stjärnan.
 1. Fyll i den tid du har arbetat.
 2. Välj Spara. Värdena är nu sparade.

Du kan göra ändringar och kompletteringar i både dag- och veckovyn. De registreringar som är inkorrekta eller ofullständiga visas i rött.

Relaterade avsnitt

Registera tid via ikonen för Tidregistrering
Registrera tid via Start- och Stoppklocka
Tidregistrera i Visma Advisor med Visma Lön Smart integration