Rutiner

Med hjälp av funktionen för rutiner kan du skapa och hantera rutiner för din redovisningsbyrå. Dessa rutiner kan underlätta det dagliga arbetet på byrån genom att beskriva hur kunder ska administreras, hur olika typer av uppdrag ska utföras, och mycket mer.

Gå till Underhåll - Rutiner och välj Ny rutin för att skapa en rutin. Namnge din rutin och välj var i systemet den ska visas genom att koppla den till ett specifikt avsnitt via rullgardinsmenyn Kopplad till. Välj Lägg till koppling om du vill att rutinen ska visas för mer än ett avsnitt. Det är möjligt att koppla en rutin till upp till tre olika avsnitt i Visma Advisor. Beskriv rutinen i textrutan och välj Spara.

Du måste ha fullständig behörighet till Underhåll för att kunna skapa rutiner.

Klicka på anteckningsblocket uppe till höger i programfönstret för att öppna dina rutiner medan du använder Visma Advisor.