Ställ in behörighet på medarbetare

När en medarbetare börjar arbeta med Visma Advisor, har de automatiskt behörighet till Kontakter och Bevakningslistor. För att ställa in rätt behörighetsnivå till funktionerna Underhåll, Kunder, Tider och utlägg, Fakturering, Resursplanering och Rapporter, gör enligt nedan:

  1. Välj Underhåll - Medarbetare.
  2. Klicka på den medarbetare som du vill ange behörighet för.
  3. Markera fliken Behörighet.
  4. Klicka på knappen Redigera.
  5. Ställ in vilken behörighet medarbetaren ska ha till de olika delarna i programmet.

Läs mer om behörighetsnivåerna nedan:

  1. Välj Spara.

Relaterade avsnitt

Administrera licenser och användare
Ange prisgrupp och kostnad per timme på medarbetare
Lägg till arbetsschema på medarbetaren