Skapa systemdokumentation

Systemdokumentation beskriver hur ERP-systemet är strukturerat och hur andra system är kopplade till ERP-systemet. Detta hjälper både dig som konsult och dina kunder att få en överblick över de digitala och manuella flödena till ERP-systemet.

Gå till Kunder och välj vilken kund du vill lägga till en ny systemdokumentation för. Välj Dokumentation och sedan Systemdokumentation. När du lägger till en ny systemdokumentation hjälper guiden nedan dig att fylla i uppgifterna:

Steg 1 - ERP-inställningar

Välj Räkenskapsår och ERP-system.

Lägg till Verifikationsserien som ska användas i ERP-systemet.

Under Dimensioner kan du lägga till de dimensioner som ska användas. Exempel på sådana kan vara resultatenheter eller projekt.

Funktionerna som är kopplade till det valda ERP-systemet kommer att visas automatiskt. Här kan du välja hur funktionerna ska vara kopplade i ERP-systemet. Du kan också välja andra inställningar för varje funktion, som exempelvis verifikationsserie, registreringsfrekvens och hur arkiveringen ska hanteras.

Steg 2 - Kopplade system

Om andra system eller tjänster används kan du lägga till dem här.

Ange hur systemet eller tjänsten är kopplad, antingen till ett annat system eller till en funktion i ERP-systemet.

Även i det här steget kan du välja andra inställningar för varje tillagt system, exempelvis verifikationsserie, registreringsfrekvens och hur arkiveringen ska hanteras.

Steg 3 - Sammanfattning

I det sista steget får du en översikt över alla uppgifter du la till i steg 1 och 2. Sammanfattningen inkluderar också en sammanställning med en samlingsplan.

Du kan också skapa en PDF-fil som sparas i Dokumentarkiv.