Visma Advisor

Hur exporterar jag tidsregisteringar till Visma Lön?

Visma Advisor Löneunderlag är ett kostnadsfritt tilläggsprogram som du laddar ner och installerar lokalt på din dator, och som skapar en TLU-fil som sedan läses in i Visma Lön.

Installation

Visma Advisor Löneunderlag installeras lokalt på varje dator där det ska användas (ingen klientinstallation).

Sökvägen som väljs i fältet Katalog bestämmer var någonstans TLU-filerna som programmet genererar hamnar, så om du jobbar i servermiljö kan det vara bra att styra sökvägen till servern om alla som sitter på nätverket behöver tillgång till TLU-filerna.

Support

Om du behöver support är du välkommen att ringa oss på 0470-70 62 00 och ange att det är Visma Advisor du behöver hjälp med, eller starta en chatt inifrån Visma Advisor.

Uppgifter som hämtas från Visma Advisor

Följande uppgifter går att hämta från Visma Advisor:

 • Tidsregistreringar på dimensioner (resultatenhet och projekt).
 • Registrerad frånvaro (ej kopplat till resultatenhet eller projekt).

Lägg märke till att utlägg registrerade i Visma Advisor inte kan hämtas.

Förberedande steg

För att kunna hämta ovan nämnda uppgifter behöver du ladda ner Visma Advisor Löneunderlag, och ställa in följande kriterier i Visma Advisor:

 • Användaren som loggar in behöver fullständig behörighet till Tider och utlägg i Visma Advisor.
 • Medarbetarnas anställningsnummer i Visma Advisor måste matcha deras anställningsnummer i Visma Lön.
 • Arbetstiden styrs alltid av schemat i Visma Lön, och det finns ingen koppling till schemat i Visma Advisor.
 • Du måste bocka för företagsinställningar för import/export i Visma Lön och välja en sökväg som stämmer överens med den som du angav i Visma Advisor Löneunderlag.

Visma Advisor finns det sifferkoder för aktiviteter för frånvaro under Underhåll – Uppdrag – Frånvaro. Dessa koder måste stämma överens med tidkoderna i Visma Lön. Gå till Arkiv – Företagsinställningar och klicka på knappen Tidkoder för att visa dessa koder i Visma Lön.

Du kan också matcha koderna för frånvaro i Visma Advisor mot ett snabbval eller en vald löneart, som väljs i kolumnen Löneart/snabbval i Visma Lön.

Hämta tidsregistreringar från Visma Advisor

 1. Starta Visma Advisor Löneunderlag och välj vilken period filen ska skapas för i fälten för Period.
 2. Markera kryssrutan Endast klarmarkerade om du bara vill inkludera klarmarkerade tider.
 3. Markera kryssrutan Inkludera resultatenhet (kontor) om du vill inkludera resultatenheter (kontor i Visma Advisor) för dina registrerade tider.
 4. Markera kryssrutan Inkludera projekt (dimension 2) om du vill inkludera projekt (dimension 2 i Visma Advisor) för dina registrerade tider.
 5. Klicka på knappen Hämta.

En dialogruta för inloggning till Visma Online öppnas.

 1. Ange dina inloggningsuppgifter och logga in.

TLU-filen skapas och läggs på den plats som pekas ut av sökvägen du skrev in i Visma Advisor Löneunderlag.

 1. Skapa en lönekörning i Visma Lön.
 2. Välj TLU-filen som skapades.

Visma Lön kommer nu att fråga dig om du vill fortsätta med importen. I den här dialogrutan får du också information om eventuella skillnader mellan TLU-filen och inställningarna som gjorts i Visma Lön. Den här informationen kan skilja sig åt beroende på vilka skillnader som upptäckts, och kan användas för att åtgärda problemen.

 1. Välj Ja om du vill fortsätta.

Filen importeras till Visma Lön och en lönespecifikation skapas.

Medarbetarnas frånvaro på de snabbval/lönearter som är förinställda tidskoder har nu importerats i Visma Lön. Som tidigare nämnts styrs arbetstiden av det valda schemat i Visma Lön.

Olika utfall, beroende på val av schema i Visma Lön

Månadsavlönad, schema heltid/deltid

 • Timmar styrs av schema i Visma Lön. Ingen arbetstid hämtas från Visma Advisor.
 • Frånvaro hämtas från Visma Advisor.

Månadsavlönad, schema oregelbunden arbetstid (40 timmar/vecka)

 • Timmar styrs av schema i Visma Lön. Ingen arbetstid hämtas från Visma Advisor.
 • Frånvaro hämtas från Visma Advisor.

Månadsavlönad, schema oregelbunden arbetstid

 • Fungerar inte med varken tid eller frånvaro.

Timavlönad, schema heltid/deltid

 • Timmar styrs av schema i Visma Lön. Ingen arbetstid hämtas från Visma Advisor.
 • Frånvaro hämtas från Visma Advisor.

Timavlönad, schema oregelbunden arbetstid (40 timmar/vecka)

 • Timmar hämtas från Visma Advisor.
 • Frånvaro hämtas från Visma Advisor.

Timavlönad, schema oregelbunden arbetstid

 • Timmar hämtas från Visma Advisor.
 • Frånvaro hämtas från Visma Advisor.

Om resultatenheter (kontor) och projekt (dimension 2) har registrerats, så kommer timmarna fördelas procentuellt till schemalagd arbetstid i Visma Lön.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.