Aktivera samarbete i Visma AutoInvoice

Med samarbetstjänsten Visma AutoInvoice kan du och din kund skicka och ta emot fakturor digitalt i de respektive program ni båda jobbar i.

När ni använder tjänsten behöver fakturorna inte längre skrivas ut och postas. Allt detta sköts istället via Visma AutoInvoice. Om ni både skickar och tar emot alla dokument digitalt i era respektive ekonomiprogram via Visma AutoInvoice kommer fakturahanteringen att bli effektivare än någonsin tidigare.

När du aktiverar det här samarbetet kan du som byrå ange att du vill stå som betalningsmottagare för de fakturor som skickas och tas emot via tjänsten.

När samarbetet har aktiverats behöver du göra följande i ditt bokföringsprogram:

  • Visma Administration klickar du på Synkronisera under Arkiv – Inställningar – Företagsinställningar – Min sida/internettjänster. Under Visma AutoInvoice gör du även inställningar för om du vill skicka alla fakturor och/eller om du vill ta emot fakturor.
  • I Visma eEkonomi går du till Inställningar – Företagsinställningar – Faktureringsuppgifter och väljer Ta emot e-faktura.

Läs mer om du arbetar med Visma AutoInvoice i Visma Administration eller i Visma eEkonomi.

Eftersom dina kunder kan ha olika upplägg i Visma idag, kan aktiveringsförfarandet skilja sig något. Välj därför det scenario som passar just din kund bäst.

Relaterade avsnitt

Samarbeta med dina kunder via Visma Advisor
Avsluta samarbete för en tjänst
Avsluta samarbete

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.