Visma Advisor

Aktivera Visma Advisor Period & År från Visma Advisor

Via Visma Advisor kan du aktivera tjänsten Visma Advisor Period & År för dina kunder.

Visma Advisor Period & År är en webbaserad tjänst för redovisningsbyråer, som hjälper dig att öka effektiviteten och lönsamheten genom att fördela och jämna ut arbetsbelastningen. Automatiserade kontroller i arbetet med löpande avstämningar under året hjälper dig att uppnå högre kvalitet i den finansiella rapporteringen för dina kunder.

Du kan läsa om varje variant under Kunder – Samarbeten.

För att kunna aktivera tjänsten måste du först ha ett uppdrag kopplat till kunden i Visma Advisor.

Relaterade avsnitt

Samarbeta i Mina tjänster
Aktivera samarbete i Visma eEkonomi från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma Ekonomiöversikt från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma Scanner från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma Lön Anställd/Mitt Lönebesked/Visma Resa och Utlägg från Visma Advisor
Aktivera samarbete i Visma Webbfakturering från Visma Advisor
Avsluta samarbete för en tjänst
Avsluta samarbete

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.