Visma Advisor

Justera fakturaunderlag

Alla skapade fakturaunderlag, ännu ej överförda till ekonomisystemet, finns under fliken Fakturaunderlag under menyvalet Fakturering. Du kan korrigera ett fakturaunderlag genom att klicka på det i listan. Följande justeringar kan göras:

Relaterade avsnitt

Skapa fakturaunderlag
Ångra fakturaunderlag
Ångra överföring av fakturaunderlag till historiken

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.