Visma Advisor

Tidregistrering

I Visma Advisor finns en inbyggd tidregistrering. Du och dina medarbetare kan löpande registrera tid på de uppdrag och aktiviteter som ni utför åt kund. På så sätt säkerställer ni att alla timmar finns registrerade när det är dags att fakturera. Du kan även registrera intern tid och frånvaro.

Utifrån registrerad tid kan du enkelt få fram statistik samt göra andra uppföljningar, till exempel ta fram företagets och medarbetarens debiteringsgrad.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.