Min startsida

Detta är medarbetarens egna sida som visas när Visma Advisor startas. Här kan medarbetaren till exempel följa upp sina timmar och fakturering, komma åt sin aktivitetslista samt se sina tidregistreringar, anteckningar och skickad e-post.

Min startsida består av följande flikar:

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.