Resursplanera på nivån Uppdrag

För att resursplanera på uppdragsnivå istället för på tidaktivitetnivå, som är standardinställningen, gör följande steg:

  1. Gå till Underhåll – Byråinställningar.
  2. Välj Resursplanering på nivån uppdrag under Övriga inställningar.
  3. Välj Spara.
  4. Välj Spara i dialogrutan som öppnas.

Efter att ändringen gjorts kommer som standard den första listade tidaktiviteten under varje uppdrag som markerats för resursplanering att användas för prissättning.

För att använda en annan tidaktivitet för prissättning, följ dessa steg:

  1. Gå till Underhåll – Uppdrag.
  2. Välj det uppdrag som du vill ändra prissättningen för.
  3. Välj Aktiviteten används för prissättning i resursplaneringen bredvid den tidaktivitet du vill använda.
  4. Välj Spara.
  5. Upprepa den här processen för varje uppdrag som du vill ändra prissättningen för.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.