Överför fakturaunderlag till Visma eEkonomi

Om du arbetar med Visma eEkonomi för din fakturering har du möjlighet att föra över dina fakturaunderlag från Visma Advisor direkt till Visma eEkonomi.

Förutsättningar

  • Postnummer och Ort måste finnas på kunden.
  • Artikelnummer måste finnas på uppdrag, tidaktiviteter och utlägg.
  • Om du har flera juridiska enheter upplagda för byrån, kan du endast överföra fakturaunderlagen till huvudbyrån.

Aktivera integrationen

  1. Gå till Underhåll – Byråinställningar.
  2. Gå till rubriken Visma ekonomisystem för fakturering och markera Visma eEkonomi. Kryssrutan är endast synlig om tjänsten Visma eEkonomi är registrerad på byrån.
  3. Välj Spara. Nu har du aktiverat integrationen mellan Visma Advisor och Visma eEkonomi.

Överför fakturaunderlag

  1. Öppna menyn Fakturering.
  2. Gå till dina skapade och godkända fakturaunderlag under fliken Fakturaunderlag.
  3. Genom att markera eller avmarkera kolumnen Överför kan du välja vilka fakturaunderlag som du vill föra över till Visma eEkonomi.
Den överförda fakturan visas under Kundfakturor - Utkast i Visma eEkonomi.
  1. Välj knappen Överför fakturaunderlag längst ner till höger för att överföra fakturaunderlaget till Visma eEkonomi. Om en kund eller en artikel inte finns i Visma eEkonomi kommer de att läggas upp.

Om du endast vill överföra ett fakturaunderlag i taget, för du markören över raden i listan och klickar på Åtgärd – Överför fakturaunderlag.

Relaterade avsnitt

Överför fakturaunderlag manuellt till historiken
Exportera fakturaunderlag till ditt ekonomiprogram i Visma Advisor
Ångra överföring av fakturaunderlag till historiken

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.