Visma Analys

Allmänt, inledning

Visma Analys är inte bara ett datorprogram - det är en viktig grundsten i ditt företag. Det hjälper dig att analysera information från redovisningen och därigenom hitta eventuella fel samt planera och följa upp företagets verksamhet.

Programmet är uppdelat i två olika delar, huvudboksanalys och ekonomisk analys.

Huvudboksanalys

Huvudboksanalysen består av:

SIE-analys Denna analys ger dig en överblick över alla konton, IB/UB-värden men framförallt ger dig information om transaktioner som skiljer sig mot det normala i bokföringen.
Huvudboksfrågor Denna analys ger dig möjlighet att söka på bland annat belopp, konto, verifikationstext och tidsperioder. Här kan du också göra kontoavstämningar. I programmet finns ett antal färdiga frågor som du kan använda. Du kan komplettera dessa med egna frågor om du vill.

Ekonomisk analys

Den ekonomiska analysen består av:

Utfall och budget I budgeten lägger du in de intäkter, kostnader, in- och utbetalningar som du förväntar dig under räkenskapsåret. I prognosen använder du dig av både budgeten och utfallet. I programmet kan du också skapa simuleringar, t ex en drömbudget, för att se hur en stor order, investering eller ett lån skulle påverka företagets ekonomi och lönsamhet.
Balans- och resultaträkning Du skapar variabler, byggstenar, som du sedan kan använda i rapporter eller för beräkning av nyckeltal. En resultat- och balansräkning med färdiga variabler följer med programmet vid leveransen.
Nyckeltal I nyckeltalsdelen finns BAS-gruppens nyckeltal, som du kan komplettera med egna nyckeltal. Nyckeltalen kan organiseras så att nyckeltalen för en specifik bransch samlas i en och samma mapp. Du väljer själv vilken period variabler eller nyckeltal ska beräknas på.
Rapporter Du kan skapa egna rapporter utifrån dina variabler och nyckeltal. Ett antal färdiga rapporter följer med programmet vid leveransen. Använd dessa direkt eller utgå från dem och anpassa efter dina egna behov.

Tanken är att du från ditt redovisningssystem exporterar en SIE-fil som du importerar i Visma Analys och sedan arbetar vidare med.

Relaterade avsnitt

Det här kan programmet
Översikt över programmet
Import

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...