Visma Analys

Översikt över programmet

Visma Analys startas antingen fristående eller från Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect. Arbetar du via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect måste börja med att logga in i programmet. Där väljer du vilken klient du vill arbeta med och att du vill arbeta med Visma Analys. Arbetar du med den fristående versionen startar du genom att dubbelklicka på ikonen för Visma Analys och därefter välja företag som du vill arbeta med.

På bildskärmen ser du nu menyraden och knappraden. Du kan också alltid se vilket företag du arbetar med. Den informationen har du på statusraden längst ner till höger i bilden.

På knappraden i Visma Analys har du ett antal grundfunktioner som är lika i alla delar av programmet. Det finns dessutom två knappar för att växla mellan huvuddelarna i programmet; Huvudboksanalys och Ekonomisk analys.

Om du har läst in en SIE-fil till huvudsboksanalys och/eller ekonomisk analys visas de räkenskapsår som finns inlästa under knapparna Inläst huvudbok respektive Ekonomisk analys - Utfall och budget.

Om du, då du arbetar med huvudboksanalys, markerar ett räkenskapsår i denna lista visas information om den SIE-fil som lästs in. Här finns t ex information om när SIE-filen lästes in, vilken typ av SIE-fil det är, vilken kontoplan som används samt om det finns konton som inte är kopplade till baskonton.

Arbetar du med ekonomisk analys markerar du Information räkenskapsår för det år du vill ha information om. Här finns t ex information om när SIE-filen lästes in, vilken typ av SIE-fil det är, vilken kontoplan som används samt om det finns konton som inte är kopplade till baskonton. Dessutom visas vilka internfördelningar som lagts upp för räkenskapsåret.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...