Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Företag > Företagsinställningar

Företagsinställningar

Beräkning av nyckeltal

I fönstret Företagsinställningar kan du välja hur nyckeltalen ska beräknas för det aktuella företaget. De balansposter som används i nyckeltalsformler kan tas upp till utgående saldo för perioden, till ett genomsnitt av ingående och utgående saldo, eller medelvärde av periodens IB och UB.

Om du t ex markerar alternativet Utgående saldo för perioden kommer alla balansposter i nyckeltalsformlerna att tas upp till utgående saldo för den period (exempelvis år) du väljer.

Markerar du istället alternativet Medelvärdet av ingående och utgående saldo för perioden tas balansposterna i nyckeltalsformlerna upp till ett genomsnitt av periodens (exempelvis år) Ingående- och utgående saldo.

För att programmet ska beräkna den aktuella periodens alla månaders medelvärde av ingående och utgående saldon på balansposter och sedan använda ett genomsnitt av dessa i nyckeltalsformler väljer du att markera det sista alternativet Medelvärde för perioden av varje månads genomsnittliga ingående och utgående saldo.

Exempel

Nyckeltalsberäkningar ska göras för kvartal 1

Tillgångar Jan Feb mar

IB  100 160 200

UB  160 200 180

Vid val av alternativet Utgående saldo för perioden används värdet 180 i beräkningen.

Vid val av alternativet Medelvärdet av ingående och utgående saldo för perioden används värdet 140 i beräkningen, (100 + 180) / 2 =140, d v s medelvärdet av ingående saldo i januari och utgående saldo i mars.

Vid val av alternativet Medelvärdet för perioden av varje månads genomsnittliga ingående och utgående saldo används 167 i beräkningen, (130 + 180 + 190) / 3 = 167. 130 är medelvärdet av ingående och utgående balans för januari, 180 är medelvärdet av ingående och utgående balans i februari och 190 är medelvärdet av ingående och utgående balans i mars.

Visma Administration

Här anger du sökvägen till Visma Administration om du arbetar med programmet fristående.

Första gången du gör en import måste du ange sökvägen till företaget du ska hämta saldon från i Visma Administration. Det gör du genom att klicka på knappen med tre punkter i dialogen. Har du Visma Administration 500, 1000 eller 2000 får du upp en lista med dina företag. Har du Visma Administration 200 behöver du manuellt bläddra dig fram till mappen för företaget. Du kan också skriva in eller klistra in sökvägen direkt i fältet.

Genom att bocka ur valet Visa sökväg vid import från Visma Administration visas inte sökdialogen varje gång du väljer att uppdatera ekonomidata från Visma Administration.

Moms

Här anger du när momsen betalas för det aktuella företaget.

Denna inställning används i SIE-analysen i fliken Skattekonto och i grunduppgifter för budget och prognos i fliken Moms.

I din budget eller prognos kan du alltid ändra denna inställning utan att ändringen slår igenom i Företagsinställningar.

Felmarginal i SIE-analys

Felmarginalen används i SIE-analysen på fliken Verifikationer för att du inte ska få upp fel som är av mindre värde. Vi föreslår att avvikelser under 100 kr inte visas av programmet.

Du kan själv ändra beloppet i felmarginalen om du vill ha ett större eller mindre belopp. Du kan även göra denna inställning direkt i arbetsbilden under SIE-analys - Verifikationer. Gör du en ändring i arbetsbilden, uppdateras inställningen i Företagsinställningar och tvärtom.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...