Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Företag > Nytt företag

Nytt företag

Observera att funktionerna i det här avsnittet använder du endast om du arbetar med Visma Analys fristående, d v s utan Visma Byråstöd.

När du lägger upp ett nytt företag får du ange vissa grunduppgifter för företaget. Du kan, efter att du har lagt upp ett nytt företag, ändra och komplettera uppgifter under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar.

Gör så här för att lägga upp ett nytt företag:

  1. Välj menyn Arkiv - Nytt företag eller klicka på knappen Nytt företag i dialogrutan Öppna.
  2. Fyll i företagsuppgifterna. Du måste fylla i organisationsnummer och företagsnamn.

Dessa uppgifter används bland annat vid utskrift av rapporter. Övriga uppgifter i bilden är frivilliga.

  1. Klicka på knappen Nästa när du är klar med företagsuppgifterna.

Beräkning av nyckeltal

Då balansposter används i formler för nyckeltal kan du i programmet välja om du vill att dessa ska tas upp till utgående saldo för perioden eller till ett genomsnitt av ingående och utgående saldon.

Om du markerar alternativet Utgående saldo för perioden kommer alla balansposter i nyckeltalsformlerna att tas upp till utgående saldo för den period (exempelvis år) du väljer.

Markerar du istället alternativet Medelvärdet av ingående och utgående saldo för perioden tas balansposterna i nyckeltalsformlerna upp till ett genomsnitt av periodens (exempelvis år) ingående- och utgående saldo.

För att programmet ska beräkna den aktuella periodens alla månaders medelvärde av ingående och utgående saldon på balansposter och sedan använda ett genomsnitt av dessa månaders medelvärde i nyckeltalsformler, väljer du att markera det sista alternativet Medelvärdet för perioden av varje månads genomsnittliga ingående och utgående saldo.

Exempel

Nyckeltalsberäkningar ska göras för kvartal 1.

Tillgångar Jan Feb Mar
IB 100 160 200
UB 160 200 180
  • Om du väljer alternativet Utgående saldo för perioden används värdet 180 i beräkningen.
  • Väljer du alternativet Medelvärdet av ingående och utgående saldo för perioden används värdet 140 i beräkningen, (100 + 180) / 2 =140, d v s medelvärdet av ingående saldo i januari och utgående saldo i mars.
  • Om du väljer alternativet Medelvärdet för perioden av varje månads genomsnittliga ingående och utgående saldo används 167 i beräkningen, (130 + 180 + 190) / 3 = 167. 130 är medelvärdet av ingående och utgående balans för januari, 180 är medelvärdet av ingående och utgående balans i februari och 190 är medelvärdet av ingående och utgående balans i mars.
  • Markera hur du vill att nyckeltalen ska beräknas. Du kan ändra denna inställning senare under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar.
  • Klicka på Slutför för att skapa företaget.

Moms

Här anger du när momsen betalas för det aktuella företaget.

Denna inställning används i SIE-analysen på fliken Skattekonto och i grunduppgifter för budget och prognos på fliken Moms.

I din budget eller prognos kan du alltid ändra denna inställning utan att ändringen slår igenom i Företagsinställningar.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...