Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Företag > Välj företag

Välj företag

Observera att funktionerna i det här avsnittet använder du endast om du arbetar med Visma Analys fristående, d v s utan Visma Byråstöd/Visma Advisor.

Här väljer du vilket företag du vill arbeta med.

  1. I fältet Signatur registrerar du en signatur. Fältet används då variabelmallar sparas och för att se vem som har tagit en säkerhetskopia.
  2. Klicka på knappen Nytt företag för att registrera ett nytt företag. Läs mer i avsnittet Nytt företag.
  3. Knappen Bläddra används till att leta fram till en annan plats för att spara företagsdata. Programmet föreslår C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SPCSData\Analys, vilket vi även rekommenderar.
  4. Markera det företag du vill arbeta med och klicka på knappen Öppna.

Avbryt

Om du inte vill välja något företag använder du knappen Avbryt.

Har du inte valt något företag går det inte att välja alla funktioner i programmet. De funktioner du inte kan arbeta med visas med skuggad text.

Bläddra

Om du har företagets mapp någon annanstans använder du knappen Bläddra.

Bläddra fram och öppna den mapp som har företagsmappen som undermapp. Du bläddrar och öppnar på vanligt Windows-sätt. Klicka på OK när du är klar.

Du ska inte öppna själva företagsmappen utan i stället huvudmappen, d v s den mapp som har företagsmappen som undermapp. Har du t ex företagsmappen som en undermapp till roten C:\, ska du öppna rotmappen C:\. Väljer du själva företagsmappen hittar inte programmet företaget och en tom lista visas i bilden Val av företag.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...