Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Några grunder > Programinställningar

Programinställningar

Här kan du göra vissa anpassningar av vad som ska visas i programmet. Dialogrutan är indelad i fyra flikar; Allmänt, Huvudboksanalys, Ekonomisk analys och Procentsatser.

De inställningar du gör här påverkar samtliga företag som du arbetar med.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...