Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Några grunder > Skriv ut

Skriv ut

För att skriva ut klickar du på knappen Skriv ut. Dialogrutan Skriv ut visas.

  1. Välj den skrivare du vill använda.

De skrivare som visas i den här dialogrutan är de som du har installerat i Windows. Om du vill lägga till fler skrivare måste du göra det i Windows på vanligt sätt, se din handbok till Windows.

  1. Välj om du vill skriva ut alla sidor eller ett urval av sidor under Utskriftsintervall.

Om du sparat anteckningar tillsammans med rapporten blir rutan Skriv ut anteckningar aktiv och du kan välja om du vill skriva ut dem.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...