Visma Analys

Tangenter

Här följer beskrivningar av några speciella tangenter.

F1- tangenten Aktiverar hjälp-funktionen. Om det finns ett hjälpavsnitt som beskriver just det aktiva fönstret eller den aktiva dialogrutan visas det hjälpavsnittet direkt.
Esc-tangenten Är den allmänna avbryt tangenten som avbryter pågående inmatning, avbryter ett val etc.
¿-tangenten Är den allmänna verkställ-tangenten som verkställer ett val eller flyttar till nästa rad eller ruta.
Tab-tangenten Används för att hoppa framåt mellan de olika rutorna i en bild.
Shift-Tab Används för att hoppa bakåt mellan de olika rutorna i en bild.
Alt-¯ Används för att öppna listor för fält som har listknapp.

Tangenter för att flytta insättningspunkten

Du kan använda piltangenterna för att flytta insättningspunkten inom ett inmatningsfält.

Pil ned Flyttar ett steg nedåt.
Pil upp Flyttar ett steg uppåt.
Pil vänster Flyttar ett steg åt vänster.
Pil höger Flyttar ett steg åt höger.
Home Placerar insättningspunkten i början av det inmatningsfält där insättningspunkten finns.
End Placerar insättningspunkten direkt efter det som finns skrivet i ett inmatningsfält.

Markera flera objekt i listor

Om du t ex vill markera flera rader i en dialogruta samtidigt kan det vara bra att kunna markera dem på en och samma gång.

Rader som ligger över/under varann markerar du på något av följande sätt:

  • Håll nere höger musknapp samtidigt som du drar musen över de rader du vill markera.
  • Håll ner Shift-tangenten och använd piltangenterna.
  • Håll ner Shift-tangenten och klicka på första och sista raden du vill markera.

Rader som inte ligger intill varann markerar du på följande sätt:

  • Håll nere Ctrl-tangenten samtidigt som du klickar på de rader du vill markera.

Om du skriver fel

Om du skriver fel någonstans är det lätt att ändra. Gör så här:

  1. Flytta insättningspunkten dit där du vill ändra.

Du kan använda piltangenterna, ¿-tangenten eller Tab-tangenten enligt ovan. Du kan också flytta insättningspunkten med hjälp av musen genom att placera muspekaren och klicka där du vill placera insättningspunkten.

  1. Radera det felaktiga med hjälp av Backspace-tangenten eller Del-tangenten (på vissa tangentbord står det Delete).

Backspace-tangenten raderar ett tecken till vänster om insättningspunkten.

Del-tangenten (Delete) raderar ett tecken åt höger.

  1. Skriv in ändringen.
  2. Tryck på ¿-tangenten.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...