Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Några grunder > Teckenvändning

Teckenvändning

När du läser in en SIE-fil till huvudboksanalysen arbetar du med tecknen enligt den SIE-fil du läst in. I sökresultaten kommer tecknen även att presenteras enligt SIE-filen.

När du däremot läser in en SIE-fil till ekonomisk analys anpassas SIE-filens tecken på följande sätt:

  • Kontoklass 1 och 2 behåller tecken enligt SIE-filen, vilket gör att de poster som kommer från tillgångskontonas debetsida blir positiva och de poster som kommer från skuldkontonas kreditsida blir negativa. Då du exempelvis kör balansrapporter i programmets rapportdel kommer därför skulder att visas med minustecken framför. Om du i rapporten vill visa skulder med positivt tecken kan du då tala om vilka rader i rapporten du vill vända tecken på i samband med presentationen.
  • Kontoklass 3 till och med 9 vänder tecken när SIE-filen lästs in i programmet. Detta innebär att kreditbokningar på intäktskonton (kontoklass 3) som är negativa i SIE-filen blir positiva i programmet. Debetbokningar på kostnadskonton (kontoklass 4-9) är positiva i SIE-filen men blir negativa efter inläsning av SIE-filen. På samma sätt blir kreditbokningar på kostnadskonton (kontoklass 4-9) positiva i programmet.

När du ska skapa en variabel eller ett nyckeltal måste du ta hänsyn till teckenvändningen. Rörelseresultatet beräknas normalt som Rörelsens intäkter - Rörelsens kostnader. Variabeln för Rörelsens intäkter heter I och för Rörelsen kostnader RK. Formeln borde då bli I-RK, men eftersom kostnaderna är negativa (efter teckenvändningen) måste du skriva in formeln som I+RK vilket ger I+-RK d v s I-RK.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...