Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Huvudboksanalys > Huvudboksfrågor

Huvudboksfrågor

Med hjälp av huvudboksanalysen kan du t ex göra kontoavstämningar, kontrollera stora beloppsflöden på ett visst konto samt kontrollera hur du bokfört mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter. Du kan bl a söka på belopp, konto, verifikationsnummer och -texter, tidsperioder samt relationer mellan konton.

I huvudboksanalysen kan du också analysera företagets bokföring i SIE-analysen. Läs mer i avsnittet Importera SIE-fil - Huvudboksanalys.

Du kommer till huvudboksanalysens frågedel så här:

  1. I menyraden väljer du Arbeta med - Huvudboksanalys - Frågor eller Huvudboksanalys i fältet Arbeta med. Klicka sedan på ikonen Frågor.

I listan till vänster finns fem mappar:

  • Frågebibliotek
  • Byrå
  • Kontor
  • Klientmappen (t ex Övningsbolaget AB)
  • Utkast

Se även

Kontofråga
Verifikationsfråga
Relationsfråga
Radera mapp eller fråga
Ändra fråga
Högsta och lägsta belopp

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...