Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Import > Importera ekonomidata

Importera ekonomidata

I dialogen Välj varifrån saldon ska hämtas (steg 2) importerar du företagets ekonomidata (SIE 4). De värden du läser in via denna dialog används för att kunna arbeta med ekonomisk analys.

Du har möjlighet att läsa in från en exporterad SIE-fil, XML-fil från Visma Bokslut eller om du arbetar med Visma Administration att hämta en SIE 4 från Visma Administration.

Du har möjlighet att arbeta med SIE 1-4 i ekonomisk analys. Vi rekommenderar att du använder SIE 4 filer. Du har möjlighet att läsa in SIE-filen till både huvudboksanalysen och ekonomisk analys samtidigt. Om du valt att läsa in en SIE 1-3 kan du endast läsa in till Ekonomisk analys. Valet för Huvudboksanalys är inte aktivt.

SIE-fil

  1. Markera en SIE-fil. Arbetar du fristående föreslår programmet C:\SIE. Arbetar du via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect föreslår programmet kundens mapp SIE-lager.
  2. Klicka på Öppna.

Nu importeras din SIE-fil till Visma Analys.

Visma Administration

Om du arbetar i Visma Administration kan du hämta SIE-filen därifrån.

Arbetar du fristående med Visma Analys får du första gången du hämtar en SIE-fil peka ut sökvägen till företaget i Visma Administration. Arbetar du via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect hittar programmet själv företaget i Visma Administration.

  1. Markera vilket räkenskapsår du vill importera och klicka på OK.

Visma Bokslut

Filen du exporterar från Visma Bokslut och importerar i Visma Analys är av formatet XML. Om du i Visma Bokslut har importerat en SIE4-fil, innehåller också XML-filen samma information som en SIE4-fil.

  1. Markera bokslutsfilen (.XML). Arbetar du fristående föreslår programmet C:\SIE. Arbetar du via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect föreslår programmet kundens mapp SIE-lager.
  2. Klicka på Öppna.

Om det finns konton som inte kopplas vid importen visas dialogen Kopplingstabell. I denna ser du vilka konton som inte blivit kopplade och kan därmed göra kopplingarna genom att klicka på knappen Gå till nästa okopplade.

Se även

Import

Importera SIE-fil - Huvudboksanalys

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...