Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Import > Fråga om import från Visma Revision

Fråga om import från Visma Revision

Jobbar du med både Visma Analys och Visma Revision kan du importera samma SIE-fil till båda programmen. Har du gjort en import till Visma Revision får du en fråga när du startar företaget i Visma Analys.

Klickar du på Ja importeras filen till Visma Analys. Svarar du Nej tas SIE-filen bort och du kan inte importera den igen. Du kan aktivera frågan igen under Arkiv - Programinställningar.

Markerar du Alltid så sker alltid samtidig import till Visma Analys och du får ingen fråga om det ska ske.

Markerar du Aldrig så sker ingen samtidig import.

Markerar du Fråga så får du en fråga om du vill importera samma ekonomidata till Visma Analys som du importerar till Visma Revision.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...