Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Import > Hämta saldon

Hämta saldon

Programdelen Ekonomisk analys kan hantera SIE-typ 1-4. Vill du arbeta med månadssaldon behövs minst SIE-2. Vill du arbeta med projekt och resultatenheter behövs import av SIE 3. Vid Ekonomisk analys kan du välja att importera helårssaldon och kontokopplingar i baskonto från Visma Bokslut.

SIE–fil

Om du väljer SIE-fil importerar du en SIE-fil direkt till Visma Analys.

 1. Markera SIE-fil och klicka på knappen OK.
 2. Du letar fram till den plats på datorn där du sparat SIE-filen. Programmet föreslår C:\SIE.
 3. Markera filen och klickar på knappen Öppna.

Visma Administration

Om du arbetar i Visma Administration kan du hämta SIE-filen därifrån.

Arbetar du fristående med Visma Analys får du första gången du hämtar en SIE-fil peka ut sökvägen till företaget i Visma Administration. Arbetar du via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect hittar programmet själv företaget i Visma Administration.

 1. Markera vilket räkenskapsår du vill importera och klicka på OK.

Visma Bokslut

Om du väljer att hämta från Visma Bokslut importerar du kontosaldon och kontokopplingar från Visma Bokslut.

 1. Markera Visma Bokslut och klicka på knappen OK.
 2. Leta dig fram till den plats på datorn där du sparat filen från Visma Bokslut. Programmet föreslår C:\SIE.
 3. Markera filen och klicka på knappen Öppna.

Arbetar du med Visma Byråstöd/Visma Advisor

Vid val av:

SIE–fil

Importerar du en SIE-fil direkt till Visma Analys.

 1. Markera SIE-fil och klicka på knappen OK.
 2. Leta dig fram till den plats på datorn där du sparat SIE-filen. Programmet föreslår kundens mapp SIE-lager.
 3. Markera filen och klicka på knappen Öppna.

Visma Administration

Om du arbetar i Visma Administration kan du hämta SIE-filen därifrån.

Arbetar du fristående med Visma Analys får du första gången du hämtar en SIE-fil peka ut sökvägen till företaget i Visma Administration. Arbetar du via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect hittar programmet själv företaget i Visma Administration.

 1. Markera vilket räkenskapsår du vill importera och klicka på OK.

Visma Bokslut

Importerar du kontosaldon och kontokopplingar från Visma Bokslut.

 1. Markera Visma Bokslut och klicka på knappen OK.
 2. Leta dig fram till den plats på datorn där du sparat filen från Visma Bokslut. Programmet föreslår kundens mapp SIE-lager.
 3. Markera filen och klicka på knappen Öppna.

Import huvudbokanalys när du startar programmet från Visma Byråstöd/Visma Advisor

Vid val av:

SIE-fil

 1. Markera en SIE-fil, programmet föreslår kundens mapp SIE-lager.
 2. Klicka sedan på knappen Öppna.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...