Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Import > Importera SIE-fil - när du arbetar fristående

Importera SIE-fil - när du arbetar fristående

Detta dokument beskriver hur du importerar information för vidare bearbetning i Visma Analys när du arbetar med programmet fristående. Längre ner i dokumentet kan du läsa hur du importerar SIE när du jobbar via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect.

För att kunna analysera information ska du först importera en SIE-fil från ditt redovisningsprogram. Du kan importera både SIE 2 (periodsaldon) och SIE 4 (verifikationer) till Visma Analys.

Vi rekommenderar att du importerar SIE 4 då den fungerar både för huvudboks- och ekonomisk analys. Arbetar du enbart med ekonomisk analys kan du använda SIE 2.

Import av SIE-fil

Import av SIE-filen till Visma Analys sker på samma sätt för både huvudboksanalys och ekonomisk analys.

  1. Öppna Visma Analys och välj företag eller välj Nytt företag om inte företaget är upplagt.
  2. Välj Arkiv – Importera/Skapa nytt eller klicka på Importera/Skapa nytt.
  3. Markera Importera ekonomidata och klicka på OK.
  4. Markera SIE-fil och klicka på OK.
  5. Bläddra fram till SIE-filen, markera den och klicka på Öppna.
  6. Markera till vilken programdel importen ska ske, Huvudboksanalys eller Ekonomisk analys. Är det en SIE4-fil du ska importera kan du välja en eller båda programdelarna genom att markera respektive ruta.

Om något konto saknar koppling till baskontoplanen kan du koppla dem i kopplingstabellen.

  1. Klicka på Visa kopplingstabell.
  2. Finns det okopplade konton klickar du i det tomma fältet i kolumnen Baskonto och väljer önskat konto i listan.
  3. För att komma till nästa konto som saknar baskontokoppling väljer du Gå till nästa okopplade.
  4. När alla konton är kopplade till baskontoplanen klickar du på OK. Dina ändringar i kopplingstabellen sparas.

När SIE-filen är inläst i Visma Analys visas information om vad som är inläst.

Du kan nu starta ditt arbete med att analysera den importerade informationen i Visma Analys.

Se även

Importera SIE-fil - när du arbetar via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...