Visma Analys

Val av inriktning vid import

Du har möjlighet att arbeta med SIE 1-4 i ekonomisk analys. Vi rekommenderar att du använder SIE 4-filer. Du har möjlighet att läsa in SIE-filen till både huvudboksanalysen och ekonomisk analys samtidigt. Om du valt att läsa in en SIE 1-3 kan du endast importera till ekonomisk analys. Valet för huvudboksanalysen är inte aktivt.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...