Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Rapporter > Ändra rapport

Ändra rapport

Du kan ändra en rapport så här:

  1. Markera den rapport du vill ändra.
  2. Klicka på knappen Ändra eller tryck på Ctrl-Ä.

Dialogrutan för definition av rapporten visas.

  1. Gör de ändringar du önskar.
  2. Spara rapporten genom att klicka på OK.

Du kan inte ändra i en rapport som finns i rapportbiblioteket. Först måste rapporten kopieras till en annan mapp.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...