Visma Analys

Definiera rapportkolumn

Gör så här för att ange vilket innehåll kolumnen ska ha:

  1. Klicka på den kolumn du vill arbeta med.

Kolumnen aktiveras nu. Detta markeras med en gröngul ram.

  1. Klicka på bläddraknappen till höger om första kolumnen.

Nu visas dialogrutan där du definierar kolumninnehållet.

Dialogrutan växlar utseende beroende på vilken kolumntyp du väljer. Du kan välja mellan fyra olika typer av kolumner. Nedan beskrivs varje kolumntyp för sig.

Kolumntyper

Relaterade avsnitt

Rapportdefinition
Definiera rapportrader
Lägga till, ändra och ta bort rader i rapporten
Lägga till, ändra och ta bort kolumner i rapporten

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...