Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Rapporter > Komprimera konton

Komprimera konton

Funktionen Komprimera konton i menyn Kommando använder du för att dölja alla underliggande internfördelningar. Alla konton kommer att komprimeras då du väljer Komprimera konton. Vill du komprimera ett konto i taget klickar du på minustecknet till vänster om kontonumret eller trycker på ? -tangenten då markören står på aktuellt konto.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...