Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Rapporter > Lägga till, ändra och ta bort rader i rapporten

Lägga till, ändra och ta bort rader i rapporten

Den första raden och kolumnen i rapporten lägger programmet automatiskt till när du skapar en ny rapport. Gör på följande sätt för att lägga till ytterligare rader i rapporten:

  1. Markera en rad på fliken Definition och klicka på knappen Ny i grupprutan Rad.

En ny rad läggs till under den rad som var markerad. Du kan också kopiera rader genom att ställa markören på den rad du vill kopiera och därefter klicka på knappen Kopiera. Du placerar därefter markören ovanför den plats där du vill klistra in raden och klickar på knappen Klistra in.

Om du vill ändra en rapportrad, gör du det genom att markera raden och klicka på knappen Ändra eller genom att dubbelklicka på raden. Då visas dialogrutan med inställningarna för rapportraden.

Om du vill ta bort en rapportrad, gör du det genom att markera raden och klicka på knappen Ta bort. Då visas en kontrollfråga där du får bekräfta att du vill ta bort raden. Svarar du Ja tas raden bort från rapporten. Svarar du Nej behålls raden.

Om du lagt upp ett antal variabler och konton som saknar saldo i inläst SIE-fil kommer dessa rader inte att visas när du kör rapporten.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...