Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Rapporter > Lägga till, ändra och ta bort kolumner i rapporten

Lägga till, ändra och ta bort kolumner i rapporten

Den första raden och kolumnen i rapporten lägger programmet automatiskt till. Gör på följande sätt för att lägga till ytterligare kolumner i rapporten:

  1. Markera en kolumn på fliken Definition och klicka på knappen Ny i grupprutan Kolumn.

En ny kolumn läggs upp till höger om den kolumn som var markerad. Du kan också kopiera kolumner genom att ställa markören på den kolumn du vill kopiera och därefter klicka på knappen Kopiera. Du placerar därefter markören till vänster om den plats där du vill klistra in kolumnen och klickar på knappen Klistra in.

Om du vill ändra en kolumn gör du det genom att markera kolumnen och klicka på knappen Ändra eller genom att klicka på bläddra-knappen intill kolumnen. Då visas dialogrutan med inställningarna för kolumnen.

Om du vill ta bort en kolumn gör du det genom att markera kolumnen och klicka på knappen Ta bort. Då visas en kontrollfråga där du får bekräfta att du vill ta bort kolumnen. Svarar du Ja tas kolumnen bort från rapporten. Svarar du Nej behålls kolumnen.

Ändra kolumnbredd

Observera att du själv kan minska eller öka storleken på en kolumn. Gör så här:

  1. Peka med muspekaren på en kolumngräns uppe i kolumnhuvudet.

Pekaren byter nu utseende till en dubbelriktad pil.

  1. Tryck ner och håll musknappen nere.
  2. Dra kolumngränsen dit där du vill ha den.
  3. Släpp upp musknappen.

Om du dubbelklickar på kolumngränsen kommer kolumnens bredd att automatiskt anpassas till innehållet i kolumnen. Du kan också ange en fast kolumnbredd i millimeter genom att skriva bredden i fältet Kolumnbredd.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...