Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Rapporter > Lägg till anteckningar till en rapport

Lägg till anteckningar till en rapport

Du kan göra anteckningar till en rapport. Detta kan t ex vara användbart om du ska vidarebefordra rapporten till någon annan. Du kanske har kommentarer till vissa värden eller har gjort justeringar av saldon som påverkat rapporten.

Gör så här för att lägga till en anteckning till rapporten:

  1. Klicka på knappen Anteckningar eller tryck på Ctrl-A.

Om du inte sparat rapporten måste du först göra det, innan du kan skriva in dina anteckningar.

  1. Välj det format du vill spara resultatet i och klicka på OK.

Om du väljer Visma Analys eller Visma Revision kan du öppna filen och titta på den antingen i Visma Analys eller Visma Revision. Genom att spara dem för Visma Revision markerar du att dessa rapporter bör t ex revisorn titta på. Eventuella anteckningar du gjort till rapporten följer med till Visma Revision.

  1. Skriv in ett lämpligt namn på rapporten och klicka på OK. Programmet föreslår automatiskt datum och tid. Dessa uppgifter kan du ta bort om du vill.

Det kan vara lämpligt att låta datumet finnas med i filnamnet eftersom det underlättar möjligheten att avgöra när rapporten körts och om den i så fall innehåller de senaste uppgifterna.

  1. Klicka på OK.
  2. Skriv in anteckningarna till den aktuella rapporten.
  3. Klicka på OK för att spara anteckningarna.

När du öppnar en sparad rapport kan du titta på anteckningarna genom att klicka på knappen Anteckningar. Du har då även möjlighet att redigera dina anteckningar.

Du ser i trädet vilka rapporter som har en anteckning genom att rapportikonen har en röd markering i högra hörnet.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...