Visma Analys

Ny mapp för rapporter

I dialogrutan Ny mapp kan du skapa en ny rapportmapp.

  1. Ange ett lämpligt namn på mappen.
  2. Ange om du vill att mappen ska placeras före, efter eller under den markerade platsen.

Om du väljer att placera mappen under den markerade platsen kommer den att bli en underliggande mapp till den mapp som markerats.

  1. Klicka på OK.

Nästa steg är att skapa en rapport och spara i rapportmappen, se Skapa ny rapport.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...