Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Rapporter > Rapportdefinition

Rapportdefinition

Här defininierar du rapporten. Det finns tre flikar att arbeta med:

Se även

Lägga till, ändra och ta bort rader i rapporten
Lägga till, ändra och ta bort kolumner i rapporten
Definiera diagram

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...