Visma Analys

Rapportinställningar

Du kan ställa in hur du vill att de olika teckensnitten ska se ut. Oavsett vilket företag du har aktivt när du gör inställningarna gäller ändringarna här alla företag och rapporter.

  1. Välj Arkiv - Rapportinställningar.
  2. Här väljer du hur du vill att texter och rubriker ska se ut i utskriften genom att klicka på respektive knapp. Bilden Teckensnitt visas när du klickar på någon av knapparna, se Teckensnitt.

I grupprutan Inställningar kan du göra ytterligare val för vad som ska skrivas ut i rapporten.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...