Visma Analys

Redigera kolumn

I dialogrutan Redigera kolumn definierar du kolumninnehållet.

Den här dialogrutan växlar utseende beroende på vilken kolumn du väljer. Du kan välja mellan fyra olika typer av kolumner. Nedan beskrivs varje kolumntyp för sig.

Kolumntyper

Relaterade avsnitt

Rapportdefinition
Definiera rapportrader
Lägga till, ändra och ta bort rader i rapporten
Lägga till, ändra och ta bort kolumner i rapporten

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...