Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Rapporter > Skapa diagram

Skapa diagram

Här beskrivs hur du skapar ett diagram i Visma Analys.

När du angett vilka rader och kolumner som rapporten ska innehålla under flik Definition kan du skapa diagram utifrån denna information. Hur du definierar rapporten kan du läsa i avsnittet Skapa rapport.

Definiera diagram

 1. Du skapar diagram genom att klicka på fliken Diagram.
 2. För att definiera ett diagram klickar du på Definiera.
 3. Skriv in en rubrik på diagrammet i Rubriktext. Rubriken du skriver in kommer också att visas som namn på diagrammet.
 4. Ange vilka kolumner som ska ingå i diagrammet genom att klicka på listpilen till höger om Kolumner.

Längst upp till höger kan du se en enkel visning av ditt diagram.

 1. Markera de kolumner du vill visa i diagrammet och klicka sedan på OK.

Du kan markera enstaka kolumner genom att hålla ned Ctrl-tangenten samtidigt som du klickar på de olika kolumnerna. Du markerar ett intervall genom att hålla ned Shift-tangenten samtidigt som du klickar på första och därefter sista kolumnen i intervallet.

 1. Markera den typ av diagram du vill visa, Stapel/Linje eller Cirkel.
 2. Nästa steg är att ange texten som du vill ska skrivas ut på vänster respektive högerskalan. Texten för den vänstra skalan, som du normalt använder, skriver du in vid Vänster skala. Vill du ha ytterligare en skala skriver du in dess ledtext vid Höger skala.

Att arbeta med två skalor gör det möjligt att ha värden från resultat- och balansräkning samt nyckeltal i ett och samma diagram.

 1. Välj vilka rader som ska visas. Ange också om raden ska visas som stapel eller linje och vilken skala som ska användas.
 2. Om du valt att skapa ett cirkeldiagram ska du nu ange vilka rapportrader som ska presenteras som sektorer i varje diagram. Du kan maximalt visa tio rapportrader i varje diagram. Varje sektor motsvarar en rad från rapportdefinitionen. Börja med att markera rutan Visa för att den sektor som du vill definiera.
 3. Du kan välja färg på stapeln eller linjen genom att klicka på Färg.

Här kan du välja en av de fördefinierade grundfärgerna eller själv skapa en färg genom att använda den högra delen av dialogrutan.

 1. Vill du spara den nya färgen som en "egen färg" klickar du på Lägg till egna färger. Färgen placeras då i färgpaletten Egna färger och du kan enkelt nå den nästa gång du vill använda den.
 2. Välj färg och klicka på OK.
 3. Om du inte har en färgskrivare, vill du kanske använda mönster istället för färger för att skilja de olika staplarna åt. Du kan inte använda mönster på linjediagram. Du väljer mönster genom att klicka på knappen Mönster.
 4. Nästa steg är att ange vilken information linjen eller stapeln ska visa. Det gör du genom att klicka på listpilen till höger om fältet Rad.

De rader som visas här är de som du angett ska finnas med i rapporten på fliken Definition.

 1. Klicka på OK när du markerat önskad rad.
 2. Rutan Teckenvändning använder du om du vill byta tecken på värdet i förhållande till det tecken värdet har i rapporten.
 3. Fortsätt sedan på samma sätt och definiera övriga kurvor, dvs staplar och linjer som du vill ha med i diagrammet.
 4. När du är klar klickar du på OK i dialogrutan Definiera diagram.

Du ser nu att den diagramrubrik du gav diagrammet visas som namn på diagrammet. Vill du definiera flera diagram fortsätter du på samma sätt på rad 2 etc. Du kan välja om du vill ta med de diagram du definierat i rapporten genom att markera eller ta bort markeringen i rutan till vänster om diagramnumret. Om du tagit bort markeringen kommer diagrammet inte att skrivas ut då rapporten körs.

För att provköra din rapport klickar du på Förhandsgranska nere till vänster. Du kan även stänga och godkänna rapporten genom att klicka på OK. Markera sedan rapporten och välj Kommando- Kör.

Du tar bort ett definierat diagram genom att klicka på Radera till höger om det diagram du vill ta bort. Nu visas en kontrollfråga där du får bekräfta att du verkligen vill ta bort diagrammet.

Se även

Lägg till ett diagram i en rapport i Visma Analys

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...