Visma Analys

Skapa rapport

Detta dokument är en beskrivning för hur du skapar en rapport i Visma Analys.

 1. För att skapa en rapport väljer du Arbeta med - Ekonomisk analys - Rapporter.
 2. Placera markören på önskad plats i trädet till vänster och klicka på Ny.
 3. Dialogrutan Ny rapport visas.

 4. Ange ett namn för rapporten och klicka på OK.

Det namn du anger här föreslås som rapportens rubrik. Du har möjlighet att ändra rubriken när du definierar rapporten.

Om du ska använda rapporten till flera kunder är det lämpligt att basera den på baskontoplanen. Då behöver du inte anpassa rapporten om kunderna har olika kontoplaner.

 1. Fliken Allmänt innehåller generella inställningar för rapporten såsom pappersorientering, liggande eller stående utskrift, visning av kontosaldon, sidhuvud och kontoplan i rapport. Ange önskade inställningar.
 2. Klicka på fliken Definition. På denna flik definieras de rader och kolumner som rapporten ska innehålla.

 3. Klicka på den rad som du vill arbeta med, den rad som är aktiv markeras med en ram.
 4. Klicka på till höger om fältet Referens.

Dialogrutan Redigera rad nr: öppnas.

Det finns olika radtyper att välja mellan såsom Rubrik, Linje, Variabel, Nyckeltal, Kontosumma och Radsumma. Dialogrutan växlar utseende beroende på vilken radtyp du väljer.

 1. Om du inte vill visa rubriker, linjer eller tomrader när det inte finns några saldon på underliggande konton, låter du markeringen för Visa endast om efterföljande rader har värden vara kvar.

Rubrik använder du om du vill göra en rubrik eller tomrad i rapporten.

Linje väljer du för att få en avgränsande linje mellan raderna i rapporten.

Variabel använder du om du vill visa de variabler som finns på raderna . Med listpilen till höger om fältet Variabelnamn tar du dig till variabelträdet och väljer den variabel som ska finnas med i rapporten.

 1. Du kan välja om radtexten för variabeln ska vara variabelns beteckning eller en egen text. Om variabeln är definierad med kontonummer väljer du om dessa konton ska visas i rapporten eller om du endast vill visa variabelsumman i fältet Visa. Du har även möjlighet att med fältet Jämförelserad visa en kolumn med procentuell fördelning mellan olika variabler i förhållande till en summa. Det gör du genom att ange vilken rad du jämför variabeln med.
 2. På samma sätt som för variablerna kan du ange att du vill visa ett nyckeltal, ett antal konton eller en summering av rader i rapporten. Välj någon av radtyperna Nyckeltal, Kontosumma eller Radsumma.

Vilken kontoplan som visas när du väljer konton beror på vilken inställning du har på fliken Allmänt, BAS-konton eller Kundkonton.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...