Visma Analys

Spara eller exportera rapport i Ekonomisk analys

Du kan spara rapporten på flera sätt. Den kan sparas för att kunna öppnas i Visma Analys eller Visma Revision vid ett senare tillfälle, alternativt i Word, Excel eller Acrobat Reader (PDF-fil).

  1. Klicka på knappen Spara för att spara rapporten och titta på den vid ett senare tillfälle.
  2. Välj det format du vill spara rapporten i.

Välj Visma Analys för att kunna öppna rapporten i Visma Analys på nytt. Väljer du Visma Revision markerar du att rapporten bör granskas ytterligare i samband med en revision. Den som arbetar i Visma Revision ser att dessa rapporter sparats för revision och kan hämta rapporter med tillhörande anteckningar i Visma Revision.

Väljer du Microsoft Word eller Microsoft Excel visas en dialogruta där du kan namnge filen på vanligt Windows-sätt. Du kan därefter öppna den i respektive program.

Du kan också spara rapporten som en PDF-fil som sedan kan öppnas i Acrobat Reader. Om rapporten innehåller diagram kan du spara dessa som separata bildfiler i JPG, BMP, GIF eller BMP-format.

Arbetar du med programmet fristående och sparar filen i något av programmets interna format, d v s Visma Analys eller Visma Revision kommer filen att sparas i mappen SPCSData\Analys\"organisationsnummer"\Analysrapporter\201X\Ekonomisk analys eller Huvudboksanalys.

Arbetar du med Visma Analys via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect och sparar filen i något av programmets interna format, d v s Visma Analys eller Visma Revision kommer de att sparas i klientens mapp under ANALYS\ANALYSRAPPORTER\201X\Ekonomisk analys.

Har du valt att spara filen i Word- eller Excel-format sparas filerna enligt följande:

  • Om du arbetar med programmet fristående sparas Word- och Excelfilerna i mappen SPCSData\Analys\"organisationsnummer"\Dokument.
  • Arbetar du med Visma Analys via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect sparas Word- och Excelfilerna i klientens mapp under Dokument om du inte själv valt en annan mapp.

PDF-filerna sparas i mappen SPCSData\Analys\"organisationsnummer"\Dokument om du arbetar med det fristående programmet och i klientens mapp Dokument om du arbetar med programmet via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect.

  1. Klicka på OK.
  2. Ange önskat namn på rapporten och klicka på OK

Det kan vara lämpligt att låta datumet finnas med i filnamnet eftersom du då ser när rapporten körts, och om den i så fall innehåller de senaste uppgifterna.

Alla sparade rapporter visas i trädet i mappen Sparade rapporter. Du kan öppna rapporten genom att dubbelklicka på den eller högerklicka och välja Kör/visa rapport.

För att öppna en sparad rapport kan du också klicka du på knappen Öppna i fönstret där rapporten visas. Markera den rapport du önskar arbeta med och klicka på OK.

I listrutan Filtyp väljer du i vilket format bilderna ska sparas. Du kan spara diagrammen i JPG, WMF, GIF eller BMP-format. Om du inte vill spara ett diagram tar du bort markeringen i rutan Spara diagram för det aktuella diagrammet. I fältet Sökväg anger du i vilken mapp diagrammen ska sparas.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...