Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Rapporter > Välj internfördelning

Välj internfördelning

Om du arbetar med internfördelning kan du ange för en särskild kolumn att den ska visa värden för ett eller flera objekt till exempel resultatenheter. Programmet hanterar två typer av internfördelning i rapporter, resultatenhet eller projekt.

  • För att välja ett eller flera objekt klickar du på knappen till höger om fältet Internfördelning.
  • I dialogen som visas markerar du resultatenhet eller projekt.
  • Markera vilken eller vilka resultatenheter som ska visas i kolumnen.

Du kan endast välja bland de resultatenheter eller projekt som lästs in från SIE-filen. Du kan inte använda de internfördelningar som du lagt upp i Visma Analys. De används endast i budget, prognos och simulering.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...