Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Rapporter > Välj internfördelning för rapporten

Välj internfördelning för rapporten

Då du läser in en SIE-fil följer de eventuella resultatenheter och projekt som fanns upplagda i bokföringen med in. Du kan komplettera med egna fördelningar här, t ex medarbetare eller kostnadsbärare. De internfördelningar som du själv lägger till här kan endast användas i resultatbudgeten i programmet. Läs mer i avsnittet Resultat, budget.

När du kör en rapport kan du välja att rapporten bara ska visa värden för en resultatenhet eller ett projekt. Under Urval klickar du på knappen Välj internfördelning.

I dialogen Välj internfördelning markerar du den internfördelning du vill att rapporten ska visa och klickar på OK.

Ditt val gäller för de kolumner i rapporten som skapats för hela företaget. Har du vid definitionen av rapporten angett att en kolumn gäller för en viss resultatenhet eller ett visst projekt, kommer denna att visas oavsett vilken annan resultatenhet eller vilket annat projekt du väljer när rapporten körs.

Se även

Internfördelning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...