Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Rapporter > Välj rapportrad

Välj rapportrad

När du klickar på listpilen vid jämförelserad visas dialogrutan Välj rapportrad.

I denna dialogruta visas de rader som finns definierade i rapporten. På varje rad du vill jämföra mot ett visst värde väljer du den rad som innehåller detta värde som jämförelserad och klickar på OK. För att du ska få något resultat måste du också lägga till en kolumn med typen Jämför rader.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...