Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Säkerhetskopiering > Bifoga säkerhetskopia via e-post

Bifoga säkerhetskopia via e-post

Om du ska skicka en säkerhetskopia via ditt e-postprogram till oss ska du göra enligt följande. I detta exempel har vi använt Outlook Express eftersom det är ett vanligt e-postprogram. Om du inte har Outlook Express hittar du säkert liknande funktion i ditt e-postprogram.

Om du har engelsk version av Outlook Express står den engelska motsvarigheten till knappar och val inom parentes.

 1. Starta ditt e-postprogram.
 2. I menyraden väljer du Skriv meddelande (New Mail).
 3. På raden Till (To) skriver du in e-postadressen.
 4. På raden Ämne (Subject) skriver du vad det gäller, t ex Rättning av säkerhetskopia.
 5. I menyraden väljer du Infoga - Bifoga Fil (Insert - File Attachment).

Dialogrutan Infoga fil (Insert Attachment) visas.

 1. Leta upp din säkerhetskopia.
 2. Klicka på Lägg till (Attach).
 3. Klicka på Skicka (Send) för att skicka filen.
 4. Säkerhetskopian heter olika beroende på vilket program du använder. Se tabellen nedan vad säkerhetskopian heter till ditt program.

  Program Säkerhetskopia
  Visma Administration Admba1.bck
  Visma Analys Ana1.pbu
  Visma Anläggningsregister *Anl20010531.bck
  Visma Bokföring Back1.bok
  Visma Bokslut Visma Bokslut åååå-mm-dd.pbu
  Visma Enskild Firma Visma Enskild Firma <Företagets namn><Datum>.PBU
  Visma Fakturering Admba1.bck
  Visma Förening Admba1.bck
  Visma Koncern Visma Koncern åååå-mm-dd.pbu
  Visma Lön SPCS Lön 100/300/600 - <Företagets namn><Datum då säkerhetskopian tagits>.PBU
  Visma Revision Visma Klient "byråns namn" ååmmdd.pbu
  Visma Skatteprogram Företagsets namn åååå-mm-dd.skb
  Visma Tid Visma Tid - <Företagets namn><Datum då säkerhetskopian tagits>.PBU

  *När det gäller Visma Anläggningsregister kommer datumet då säkerhetskopian togs, med i namnet på säkerhetskopian.

  Har du t ex säkerhetskopierat till diskett och inte fick plats med allt på första disketten heter diskett nr 1 för t ex Visma Administration Admba1.bck. Diskett nr 2 heter Admba2.bck. Du ska bifoga alla "disketter" när du skickar säkerhetskopian.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...