Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Säkerhetskopiering > Spara säkerhetskopia via e-post

Spara säkerhetskopia via e-post

Om du ska spara en säkerhetskopia som du fått via ditt e-postprogram ska du göra enligt följande. I detta exempel har vi använt Outlook Express, eftersom det är ett vanligt e-postprogram. Om du inte har Outlook Express finns säkert liknande funktion i ditt e-postprogram.

Om du har engelsk version av Outlook Express står den engelska motsvarigheten till knappar och val inom parentes.

  1. Starta ditt e-postprogram.
  2. Öppna mejlet där säkerhetskopian ingår.
  3. I menyraden väljer du Arkiv – Spara bifogade filer (File – Save attachments).
  4. Välj den säkerhetskopia du vill spara och klicka på OK.
  5. Välj var du vill spara din säkerhetskopia och klicka sedan på Spara (OK).

Nu har du sparat säkerhetskopian på din hårddisk. För att kunna läsa in säkerhetskopian måste du starta ditt program, som i exemplet är Visma Administration.

  1. I Visma Administration väljer du Arkiv – Säkerhetskopiering – Installera från säkerhetskopia. Välj motsvarande väg om du har något annat program.
  2. Bläddra dig fram till mappen där säkerhetskopian finns.
  3. Markera säkerhetskopian och klicka på Öppna.
  4. Klicka på OK.

Nästa gång du väljer att installera säkerhetskopia måste du ändra sökvägen bredvid Sökväg till säkerhetskopia, så att programmet hittar säkerhetskopian.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...