Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Utskrifter > Excel-knappen

Excel-knappen

För att du ska kunna använda denna knapp krävs det att du har Microsoft Office 97 eller senare installerat på din dator.

Du kan kopiera över resultatet av en huvudboksfråga eller rapport till ett kalkylark genom att göra så här:

  1. Gör din analys.
  2. Klicka på knappen Excel.

Excel startas nu med uppgifterna inklistrade i ett kalkylark.

  1. Hantera, bearbeta och spara kalkylarket på gängse sätt.

Tänk på var du sparar dina dokument. Om du sparar dem i samma mapp som analyserna, antingen SPCSData\Analys\"organisationsnr"\Kalkyler eller Klienter\Klientdata\"Kundnr"\Kalkyler, kommer de att säkerhetskopieras automatiskt när du gör en säkerhetskopia i Visma Analys eller med hjälp av programmet Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect. Placerar du dokumentet någon annanstans kommer dokumentet inte att säkerhetskopieras automatiskt.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...