Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Utskrifter > Exportera resultat/rapporter/budget/prognos

Exportera resultat/rapporter/budget/prognos

Du har möjlighet att exportera resultat eller rapporter till Microsoft Word eller Excel och sedan skriva ut därifrån.

Du kan exportera resultatet till Microsoft Word genom att klicka på knappen Spara till Word-format. Word öppnas nu och du kan redigera i dokumentet på vanligt sätt. Därefter sparar du det som vanligt.

Klicka på knappen Spara till Excel-format om du vill exportera resultatet till Microsoft Excel. Excel öppnas nu och du kan redigera i dokumentet på vanligt sätt. Därefter sparar du det som vanligt.

Klicka på knappen Spara till PDF om du vill exportera resultatet till Acrobat Reader. Acrobat Reader öppnas nu och du kan titta på dokumentet på vanligt sätt. Om du inte har Acrobat Reader installerat på din dator kan du installera det från cd-skivan som följde med programmet.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...