Visma Analys

Du är här: Skriven hjälp > Utskrifter > Förhandsgranska utskriften

Förhandsgranska utskriften

Du kan skriva ut budgeten, prognosen eller simuleringen på bildskärmen genom att klicka på knappen Förhandsgranska i dialogrutan för utskrift.

Förstora/förminska utskriften på bildskärmen

Du kan ändra storleken på bildskärmsutskriften. Gör så här:

  1. Klicka på knappen Zooma.

Du kan visa med dynamisk skala, med eller utan minimiförstoring och du kan välja att alltid visa med fast förstoring. Du kan både skriva in värden som är större och mindre än 100%.

Om du väljer Anpassa skala efter fönstret anpassas visningen alltid efter fönstrets storlek, hur litet fönstret än är. För att utskriften inte ska bli helt oläslig kan du skriva in en minimiförstoring. I det fallet kan skalan för visningen aldrig bli mindre än det du skriver in. En minimiskala på 50% kan vara lämplig om du har en vanlig (14 tum) bildskärm.

Om du väljer Egen skala visas alltid bildskärmsutskriften med samma storlek, oavsett hur stort eller litet fönstret är. Du måste också ange den skala du vill använda.

Sök i utskriften

Om det är något speciellt i utskriften du vill titta på, t ex ett särskilt konto eller ett visst datum, kan du söka efter det. Gör så här:

  1. Klicka på knappen Sök.

Nu visas en bild där du skriver in vad det är programmet ska söka. Det kan vara hela eller delar av konton, benämningar, datum eller belopp. Du måste skriva exakt det du söker, t ex om du söker datum så måste du ange dem på exakt samma sätt som de skrivs i listan.

När du har skrivit in något att söka och programmet har hittat den första positionen som överensstämmer med sökbegreppet kan du söka framåt eller bakåt i utskriften så här:

  1. Klicka på knappen Sök föregående för att söka bakåt (mot början) i utskriften.
  2. Klicka på knappen Sök nästa för att söka framåt (mot slutet) i utskriften.
  3. Klicka på knappen Stäng.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...