Visma Analys

PDF-knappen

Klicka på knappen Skicka till PDF för att exportera rapporten till en PDF-fil som kan öppnas i Acrobat Reader. Du kan själv välja vad filen ska heta och var den ska placeras på vanligt windows-sätt. Om rapporten innehåller anteckningar, kommer dessa inte att sparas i PDF-filen. För att du ska kunna använda denna knapp krävs att du har Acrobat Reader installerat på din dator.

Tänk på var du sparar dina dokument. PDF-filerna sparas i mappen SPCSData\Analys\"organisationsnummer"\Dokument om du arbetar med det fristående programmet och i mappen Klienter\Klientdata\"kundnr"\Dokument om du arbetar med programmet via Visma Byråstöd/Visma Advisor Connect. Placerar du dokumentet någon annanstans kommer dokumentet inte att säkerhetskopieras automatiskt.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...